Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mesta


Horda má cestování mezi svými metropolemi podstatně jednodušší než Aliance. Z Undercity do Orgrimmaru a zpět letí Zeppelin a do Thunder Bluff to z Orgrimmaru není zas až tak daleko, zkrátka jdete přes Barrens. Samozřejmě pohodlnější cestou jsou mágovy portály.


rgrimmar, město pojmenované po Orgrimu Doomhammerovi, náčelníku Hordy. Za První Války bylo hlavním městem bojovných Orků a lstivých Trollů. Celé město je úplně nové, ale díky pracovitosti Orků to tak vůbec nevypadá. Orgrimmar Orkové začali stavět po připlutí na Kalimdor a pořád je na něm dost práce. Ale Orkové opravdu neuvěřitelně dokázali postavit celé město za necelých 5 let. Opravdu se jim to povedlo. Nad celým městem má dohled náčelník Thrall a jeho šamani. Trolům v Orgrimmaru vládne náčelník Vol'jin. Město je rozděleno na pouhých pět čtvrtí a první, kterou uvidíte, když vstoupíte do města hlavní bránou, je Valley of Strength. Jako v každém městě i tady je první čtvrť plná obchodů, stánků, prodavačů a překupníků. Dále na východ je úzká čtvrť, která se jmenuje Valley of Spirits. Zde se scházejí hlavně trolští mágové a knězi. Pokud byste touhle čtvrtí prošli dále, zjistili byste, že na konci je zadní vchod. My se však vydáme na sever od čtvrti Valley of Strength a dorazíme až do The Drag, Temné čtvrti, kde ale seženeme oblečení a zbroj. Rychle touhle ponurou ulicí projdeme dále do jeskyně, která se jmenuje Cleft of Shadow a je místem, kde se scházejí černokněžníci se svými démony. Nakrmíme své nové démony a půjdeme dále na východ, kde se nachází čtvrť bojovníků Valley of Honor. Zde se můžete potkat s nejrůznějšími bojovníky, lovci, ale i podvodníky a co je hlavní, zde seženete pořádnou zbraň. V této čtvrti se také nachází aréna, ale do té se bohužel nedostanete, a tak se jen můžete dívat na prázdná místa uprostřed kruhu. Poslední čtvrtí v řadě je Valley of Wisdom, místo mýtických šamanů a také sídlo legendárního náčelníka Thralla. Ten zde sídlí pod přísným dohledem spousty šamanů, kteří střeží vchod do jeho sálu.


ndercity je bývalé hlavní město Lidí, bývalý Lordareon. Nyní ho však obývají Nemrtví a jejich Elfská vůdkyně Lady Sylvanas Windrunner. Celé město vzniklo asi 1200 let před První Válkou, kdy bylo pojmenované královstvím Lordareon. Celá staletí lidé z Lordareonu žili v klidu a míru až do doby příchodu Pohromy Nemrtvých. Z Andorhalu se po celém království rychle rozšířila Nákaza, která celý lid proměnila na Nemrtvé. Lordareon byl zničen po návratu prince Arthase z ledového kontinentu Northrend. Po jeho zničení byl Lordareon několik let bez obyvatel. Až do doby, kdy Arthas odplul zpět na Northrend. V té době Lady Sylvanas Windrunner a někteří Nemrtví zradili Arthase a sami se nazvali Opuštění. Zabydlili se pod troskami Lordareonu a své město nazvali Undercity.

Město má 6 čtvrtí, první znich je Ruins of Lordareon, staré trosky bývalé metropole. V této čtvrti se nachází rozcestí, ze kterého se dostanete do celého města. Tato čtvrť se nachází na různých stupíncích a mostech a musíte zde být velice opatrní abyste nespadli. Uprostřed této čtvrti je banka, kde si můžete vyzvednout své věci nebo si tam naopak nějaké uložit. Další čtvrť je na severozápadě od Ruins of Lordareon a nazývá se The War Quarter. Jak plyne z názvu, čtvrť je plná bojovníků, obchodníků se zbraněmi a brněním a také plná válečných veteránů. Překvapivě se zde také schází knězi. Další čtvrtí je Mage Quarter, která se nachází na severovýchod od Ruins of Lordareon. Zde sídlí převážně mágové a warloci. Také zde můžete najít překupníky s pomůckami k teleportaci. Další čtvrtí, která se nachází na jihovýchod od Ruins of Lordareon, je The Rogue Quarter. V této čtvrti hledají útočiště hlavně podvodníci, najdete zde však i prodavače jedů a jedovatých bylin. Pátou čtvrtí je The Apothecarium, místo kde se sešívají kusy těl na výrobu Hnusů a kde také sídlí Lady Sylvanas Windrunner. Také zde jsou ke zhlédnutí povozy těl, balistické stroje nemrtvých. Poslední čtvrť není ani tak čtvrť, jako spíš kanál, který vede boční cestou ven z Undercity.


hunder Bluff je město Taurenů, rozkládající se na čtveřici kopců, které se tyčí na rozlehlých pláních Mulgore. Městu vládne náčelník Cairne Bloodhoof, který sídlí v centru města. Taureni se zde zabydlili asi před pěti lety, kdy je Kentauři vyhnali z Barrens. Kentauři jsou také odvěcí nepřátelé Taurenů a nyní i Orků, protože Orci Taurenům pomohli v boji proti Kentaurům dostat se tak do Mulgore. Thunder Bluff je také spojen leteckou cestou s Moonglade, zemí druidů. Do Thunder Bluffu se dostanete velkým výtahem, který vás vynese do vysokého kopce, na kterém město leží. Poté co vystoupáte na kopec, můžete vyrazit do čtyř různých čtvrtí. První z nich nemá jméno, ale leží uprostřed největšího z kopců. Na něm bydlí obchodníci, bankéři a podobní lidi. Tato čtvrť se dělí do čtyř pater, v nejvyšším patře je však pouze Wind master. První čtvrtí, která má název, je The Hunter rise, místo lovců a bojovníků. Druhá čtvrť mimo centrum je The Spirit rise, sídlo léčitelů šamanů. V tomto kopci je také jeskyně, obydlená Nemrtvými, takže zde můžete najít hlavně kněze. Poslední čtvrtí je The Elder rise, sídlo ochránců přírody druidů, kde se nachází trenéři první pomoci a také je zde jedna zajímavá budova. Všechny tyto menší kopce jsou s tím velkým spojeny provazovými mosty, které k velkému překvapení unesou i desítky taurenů a možná i nějakého koda.


ilvermoon postavili Vysocí Elfové po příjezdu do Lordaeronu před tisíci lety z bíleho kamene a rostlin ve stylu Kaldorei. Druhá Válka se města téměr vůbec nedotkla, ale v Třetí Válce ďábelský Arthas vpustil Pohromu přes brány Silvermoonu, aby dosáhnul Slunečné studny. Studna i město byly téměř úplně zničeny, ale Krvaví Elfové se rozhodli město vybudovat znovu, lepší a hezčí, než kdy před tím, a znovu mu navrátit jeho zašlou slávu. Dnes je zrekonstruována polovina města na východ od Dead Scar, jizvy přes celé území Krvavých Elfů, místa, kudy šla a plenila ničivá Arthasova armáda. Na západ jsou ale stále jen ruiny, ale kdyby se opravily i ty, bylo by to největší a nejhezčí město Hordy. Silvermoon je kouzelné město, proto ho i se zbytkem světa spájí portál do Undercity. Mimo jiné v Silvermoonu můžete narazit i na uvězněného Naaru, ze kterého čerpají paladinové Hordy sílu světla, královskou čtvrt, kde sídlí Lor'themar Theron, vůdce Krvavých Elfů na Azerothu a také dvě hospody, dva aukční domy a jedenáct poštovních schránek.

Tento obsah je zpřístupněn jen pro ty s datadiskem The Burning Crusade.

Mezi městy Aliance se dá snadno cestovat buď portály, které vám vykouzlí mage nebo mezi Ironforge a Stormwind je metro s názvem Deeprun Tram. Z Darnassus je to trochu složitější, musíte lodí a pak přes celé Wetlands.


tormwind je hlavní město Lidí. Byl vybudován potomky Arathi už před 1 200 lety a velice rychle se stal velkým a silným královstvím. Při vstoupení Orků na Azeroth utrpěl Stormwind značné škody, ale rychle se vrátil do svého původního stavu a tak zůstal až do pádu Plamenné Legie. Do války s Plamennou Legií Lidé Stormwindu nezasáhli, a tak se jich tahle válka netýkala. Jsou tak posledním původním městem Lidí na celém Azerothu. Lidé Stormwindu udržují blízké vztahy s Trpaslíky a to dosvědčí i dlouhý podzemní tunel (The Deeprun tram), vybudovaný mezi Stormwindem a městem Trpaslíků, Ironforge. Stormwind je největší město Aliance, ale zato jeho král je malý, je mu jen asi deset let. Jeho jméno je Anduin Wrynn (5 lvl) a po celou dobu sídlí ve Stormwindské pevnosti na severovýchodě Stormwindu, pod přísným dozorem svých rodičů. Samotný Stormwind má 7 čtvrtí. První je Trade district, kde se nachází obchody, stánky a zároveň je to nejrušnější část města, dále Mage quarter, sídlo mágů, čarodějů, a kouzelnic, The Park, kde sídlí druidové, jejich příroda a černokněžníci, kteří osídlili sklep jednoho velkého domu. Další čtvrtí je Old Town, nejstarší a asi nejkrásnější část města, kde můžete najít pevnost SI:7, místo lstivých podvodníků a také se zde schází bojovníci, zvláště je potom můžete nalézt v hospodě u baru, kde popíjí pivo. Pátou čtvrtí je Dwarven district, prašná a hlučná čtvrť plná Trpaslíků a také Gnómů, kteří zde kovají zbraně, taví rudy a sestrojují bomby. V této čtvrti se také nachází metro Deeprun Tram. Další v řadě je Cathedral Square, sídlo svatých bojovníků, paladinů a také knězů. V samém srdci katedrály sídlí Arcibiskup Benedictus. V katedrále je také rozsáhlé podzemí, kde se můžete snadno ztratit. Podzemí je strašidelné, temné, a když zde jste poprvé, každou chvíli čekáte, kdy na vás vylezou Nemrtví. Poslední čtvrtí je Stormvindská pevnost, kde, jak už je uvedeno výše, sídlí král Stormwindu i s celou svou rodinou.


elké město Trpaslíků a Gnómů, vybudované uprostřed hory na severozápadě Khaz Modan. Bylo vybudováno Trpaslíky před více než 2 500 lety nejdříve jako Velká kovárna na počest Titána Khaz'gorotha, později kolem kovárny rostlo velké město. Celému městu i všem Trpaslíkům vládne král Magni Bronzebeard, který sedí na svém trůnu s výhledem na Velkou kovárnu (Great forge). Gnómům v Ironforge vládne král High Tinker Mekkatorque, který je ve čtvrti Tinker town.

Ironforge, stejně jako Stormwind, nijak významě nezasáhlo do války proti Plamenné Legii, ale narozdíl od Stormwindu, neutrpělo ztráty ani od Orků. O to víc Ironforge poškodily útoky Trpaslíků klanu Dark Iron, zlých, chamtivých Trpaslíků s černou kůží. Nakonec je ale Bronzebeardovi Trpaslíci porazili a vyhnali na jih, do Searing Gorge a Burning Steppes. Ironforge je velice průmyslově vyspělým městem, o tom svědčí i letiště, které se nacházi za horou, za Ironforge.

Do Ironforge se dostanete buď ze Stormwindu metrem nebo vystoupáte ze zasněžených lovišť Dun Morogh do kopce a první co vás zaujme, je monumentální socha Trpaslíka, který má v jedné ruce kladivo a v druhé sekeru. Třetí, ale nejnudnější cestou je přiletět na Gryphonovi a snad jediným zážitkem z této cesty je nádherný pohled na letiště. Ironforge má opět sedm čtvrtí. První z nich je The Commons, což je úzká ulice, podélně rozdělená kanálem, ve kterým teče roztavené železo.

Je to ulice plná nejrůznějších obchůdků, takže zde uvidíte vše, od Goblinských prodavačů vánočního cukroví počínaje, až po prodavače záhadných lektvarů konče. Přímo před bránou se také nachází banka a před ní stojí Děda Mráz (Greatfather Winter). Další čtvrtí je Military Ward, kde se schází bojovníci, váleční veteráni a lovci. Můžete zde koupit jakoukoliv zbroj, od kožených bot, přes kovovou helmu až po ty největší sekery a kladiva.

Třetí v řadě je Tinker town, sídlo Gnómů, je to podivné místo plné jezdících, točících se ozubených koleček, kterými navíc probíhají malí Gnómové. Zde se také nachází vstup na nástupiště Deeprun Tram. Když půjdeme dál, dojdeme do čtvrti Hall of Explorers, kde můžeme najít museum koster záhadných tvorů a vycpaná zvířata, ale také knihovnu, kde si můžete přečíst většinu z historie Warcraftu. Dále je malá čtvrť Folorn Cavern, která se, jak už vyplývá z názvu, nachází v jeskyni. Není tu nic moc k vidění, snad jen záhadné jezkynní jezírko, které byste museli vidět, abyste pochopili, proč záhadné. Rychle se rozloučíme se zdejším rybářem a jeho rodinou a jdeme dále do čtvrti Mystic Ward, čtvrti kouzelníků, knězů a černokněžníků. Uprostřed této čtvrti se nachází kamenný bazének se žhavými uhlíky. Jestli jsme pořádně sledovali, tak zjistíme, že jsme udělali okruh kolem největší čtvrti Ironforge a to je Great Forge.

Jakmile sem vstoupíte, určitě vás zaujme všude kolem tekoucí láva, ale musím vás ujistit, že to láva není, jen roztavené železo. Je zde kovárna, odborníci na těžbu rudy, ale najdete tu i výuku kožešnictví, krejčovství, očarovávání a první pomoci. Pokud se zde budete procházet, určitě narazíte na Gryphon Mastera a určitě se podíváte i na Velkou kovadlinu, která se nachází uprostřed Velké kovárny. Na letiště za Ironforge se normálně nedostanete, a proto si pohled na něj užijte alespoň z Gryphona, uvidíte na něm letadla, a když budete pohotoví, spatříte i další Gryphonovou stanici, která ovšem nefunguje.


ěsto tajemných Nočních Elfů. Jak už je zvykem Nočních Elfů, jejich domy, a tak i celé město je vybudované v korunách stromů, a i celý Darnassus leží ve velkém stromě nazvaném Teldrassil. Město je čerstvě vybudované, staré ani ne 5 let, vzniklo po pádu Plamenné Legie, když Nočním Elfům Démoni zničili jejich bývalé domovy. Město proto není až zas tak velké, ale o to víc krásné. Městu vládne Arcidruid Fandral Staghelm, který sídlí ve čtvrti Cenarion Enclave a kněžka Tyrande Whisperwind, vládnoucí z chrámu Temple of Moon. Město střeží velcí Stromovci, kteří mimochodem střeží i všechna ostatní elfská města. Do města se můžete dostat přímo z Teldrassilu, v tom případě přijdete hlavní bránou a uchvátí vás nádmerný pohled na město Nočních Elfů a nebo připlujete lodí z protějšího břehu na Kalimdoru, z města Auberdine. Tato cesta je nejčastěji užívaná. V tomto případě vás uvítají v přístavu, poté vyjdete na kopec k velkému růžovému portálu, který vás přemístí přímo do centra města. Darnassus má pro změnu ne sedm čtvrtí, ale jen šest (můžeme počítat sedm, pokud bereme i přístav). První od hlavní brány je Warrior’s terrace, kde se nachází bojovníci, váleční stratégové, a mistři zbraní. V této čtvrti není nic moc zajímavého. Dále se můžete vydat na sever, jih nebo západ. My to vezmeme na jih. Takže jsme došli do čtvrti, která nese název Tradesmen’s Terrace. Jak plyne z názvu, je to čtvrť plná obchodníků a překupníků, a tak zde můžete koupit téměř jakékoliv zboží. Většina budov se zde nenachází ve stromech, ale jsou pouze vystavěny ze dřeva. Když projdeme dále, dojdeme do čtvrti, tedy spíše budovy, a tou je Temple of Moon. Protože je to chrám, sídlí zde převážně kněžky. Na jeho pravém křídle můžeme zakoupit potřeby k portálům a teleportaci. Na levém křídle potom najdete potřeby k bylinkářství. Uvnitř Chrámu najdete spoustu kněžek a v horním patře sídlí Tyrande Whisperwind. Když půjdeme cestou dále, tj. na sever, dorazíme do střední části města, na souostroví zvané Temple Gardens. Zde najdeme spoustu malých ostrůvků s kaplemi a také se zde nachází portál do přístavu. Když půjdeme po cestě dál na sever, přejdeme po mostě pryč z jezera a objevíme se v tajemné čtvrti Cenarion Enclave, kde se schází druidové, strážci přírody, lovci se svými zvířaty a podvodníci, ve svém podzemí mezi kořeny stromů. Zde stojí za vidění zejména Arcidruid, ale také prodejce Nočních šelem (Nightsaberů). Dále poté na východ se rozkládá asi nejzajímavější část města a tou je Craftsmen’s terrace. Zde se můžete naučit téměř všechny profese, zejména Elfové Darnassusu ovládají kožešnictví a očarovávání. Jinak tady najdete hospodu (Inn) a spousty zajímavých obchůdků, ne však tolik, jako v Tradesmen’s Terrace. Pokud pozorujete okolí, zjistíte, že jste se dostali až zpět na začátek na Warrior’s Terrace. Poslední čtvrtí je přístav Rut'theran Village, který se nenachází přímo ve městě, ale na okraji stromu pod Teldrassilem. Zde je zajímavá líheň hipogryfů. Odsud se dostanete pouze do Auberdinu a pokud nejede loď, tak hipogryfem nebo můžete.


istorie Exodaru je velice krátká, protože Draenei toto město vybudovali poměrně nedávno kolem největšího úlomku jejich spadlé vesmírne lodě. Exodar byla v minulosti satelitní budovou patřící rase Naaru kolem dimenzionální pevnosti Tempest Keep. Proto se v této lodi nachází nespočet technických zázraků, jako například magicky nabité kabely, které vedou energii světla přes celou loď a napájejí různé systémy, jako osvětlení, ohřev vzduchu a podporuje i bez toho nezanedbatelné síly Draeneiů. Zhruba v čase, kdy se znovu otevřel Temný portál, dopadla loď Draeneiů na ostrov severně od Kalimdoru. Ti co prežili, začali prozkoumávat svět kolem nich. To, že se zkontaktují s Nočními Elfy v Darkshore, bylo od začátku téměř jisté. Exodar je rozdělen na čtyři části, velkou centrální halu a tři hlavní křídla. Vůdcem Draenei je Velen kterého mŮžete najít v Vault of Lights.

Tento obsah je zpřístupněn jen pro ty s datadiskem The Burning Crusade.

hattrath byl kdysi hlavním městem Draeneiů. Jeho jméno znamená "Domov Světla". Shattrath byl ale zničen Orky, kteří byli ovládáni Plamennou Legií. Ruiny města byly ponechány v temnotě až do doby, kdy přišli Shat'tar, jejichž jméno znamená "Zrozeni ze světla", jsou to Naaru, kteří přišli do Outlandu, aby se postavili Démonům Plamenné Legie. V ruinách Shattrathu bylo pár přeživších Draeneiských knězů, kteří si říkali Aldor, a rychle se jim povedlo znovu nabrat síly, jak se dozvěděli o příchodu Shat'tar. Tak začala rekonstrukce města Shattrath. Ale netrvala dlouho, protože na město zaútočil někdo další. Tentokrát to byly Illidanovy armády. Obrovský regiment Krvavých Elfů byl vyslán Kael'thasem Sunstriderem. Jak armáda Elfů překročila most, Aldorští se seřadili, aby bránili Terrace of Light, ale pak se stalo něco neočekávané.

Krvaví Elfové složili zbraně před obránci města a jejich vůdce, Voren'thal, vtrhl do Terrace of the Light a dožadoval se rozhovoru s A'dalem. Když Naaru A'dal přišel, Voren'thal poklekl a pravil: "Měl jsem vizi a ty jsi byl v ní Naaru. Jediná naděje na přežití mé rasy jsi ty. Mí služebníci a já sme tu, abychom ti mohli sloužit." Zrada Voren'thela byla největší ztrátou pro Kael'thasovu armádu. Naaru přijali odpadlíky, kteří budou později známí jako Scryers.

Dalaran

alaran. Hlavní město mágů bylo 1 000 let před První Válkou vybudované v Alteracských horách. Městu vládla rada Kirin Tor. Bylo postavené pomocí kouzel a působily v něm jen Vysocí Elfové a Lidé. Mágové však byli ostatními považováni za ztracené duše a Kirin Tor nevycházelo moc přátelsky s vládci.